Projecte de línia de ferrocarril de Roses a Figueres (1900)

De Rosespedia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Portada del projecte de la línia de Ferrocarril Figueres-Roses /AMR
Detall del plànol on s'aprecia la ubicació de l'estació a l'entrada de Roses, al solar de la Ciutadella/AMR
Detall de l'emplaçament de l'estació a Figueres/AMR

El projecte de ferrocarril del 1900 tractava sobre la construcció d'una línia de 17,4 quilòmetres entre Roses i Figueres que seguia en paral·lel el traçat de la carretera. La finalitat de la connexió fèrria era la de facilitar el desplaçament entre aquestes dues localitats i també potenciar el port comercial de la vila.

L'empresari barceloní Joan Adolf Mas Yebra fou el promotor d'aquest projecte que tenia un cost de construcció de 450.669,30 pessetes[1], el que a l'època suposava una fortuna. L'apartat tècnic d'aquest projecte el signà l'enginyer Alvaro de Gándara qui desenvolupà abundant documentació gràfica sobre el traçat[2].

Tal com s'explica en el document del mes de novembre de 2013 elaborat per l'arxiver municipal, el projecte inclou diversos documents que mostren com es duria a terme i la necessitat i/o viabilitat del projecte

 El projecte inclou una memòria molt interessant sobre les raons econòmiques per plantejar la necessitat de construir una línia ferroviària entre la capital altempordanesa i la seva sortida natural al mar, de lectura apassionant per entendre què significa Roses en un context econòmic i social ampli i per conèixer quines eren les perspectives de futur – les esperances– que generava entre les elits del país. Aquesta memòria es completava amb un estudi econòmic del pressupost d'explotació i conservació de la línia i de les tarifes que s'havien d'aplicar. Així mateix, el projecte incloïa els plànols generals del traçat, dels perfils longitudinals i transversals. [3]


El context històric en el que es concep l'arribada del tren a Roses s'explica per la necessitat d'articular un model econòmic i comercial viable i durador per a Roses per fer front la crisi de final del segle XIX

 Davant la crisi finisecular del segle XIX calien idees, propostes i, finalment, projectes nous. En aquest context de regeneració econòmica s'insereix el projecte de ferrocarril Figueres-Roses de 1900. La memòria que justificava el projecte era ben explícita: “reparar el error gravísimo de los que desconocieron la importancia indiscutible de la Bahía de Rosas, aprovechando su indudable valor como elemento inicial y primario de una serie de aprovechamientos escalonados de las riquezas naturales que encierra el pais”. Bàsicament, es tractava de connectar el port natural de Roses, i el seu comerç de cabotatge, amb el rerepaís comarcal, i la seva agricultura orientada al mercat. A més, però, l’existència d’una línia ferroviària assegurava la presència d’una cada vegada major colònia d'estiuejants benestants. En definitiva, el tren era entès com una eina estratègica per garantir un futur econòmic viable. [4]


Aquest projecte no es dugué a terme i tampoc se'n conserva cap documentació conforme fos tramitat. Tal com s'explica en el mateix document del mes, aquest projecte es va trobar casualment el 1992 durant el trasllat de documentació de l'Ajuntament al recent creat Arxiu Municipal[5].


L'arribada del ferrocarril a Roses ha fet córrer moltíssima tinta i ha estat i és, encara, una aspiració rosinca que de tant en tant ressorgeix en converses i tertúlies. Sobre la línia de tren que havia d'enllaçar Roses amb Figueres es coneixen altres projectes que, vist que a Roses encara no hi arriba el tren, quedaren en calaixos a l'espera que algú s'interessés per ells.


Notes[modifica]

  1. Barris, Josep Maria "De Roses al món per terra, mar i aire" dins Barris, Josep Maria. Roses o la recerca de la zona grisa. Articles 1999- 2008. Roses: Ajuntament de Roses, 2008. p.116
  2. Barris, Josep Maria "Projectes albats" dins Barris, Josep Maria. Roses o la recerca de la zona grisa. Articles 1999- 2008. Roses: Ajuntament de Roses, 2008 p. 117
  3. Arxiu Municipal de Roses, document del mes de novembre de 2013, El "directe" de Figueres. El projecte de línia de ferrocarril de Roses a Figueres (1900)
  4. Arxiu Municipal de Roses, document del mes de novembre de 2013, El "directe" de Figueres. El projecte de línia de ferrocarril de Roses a Figueres (1900)
  5. Arxiu Municipal de Roses, document del mes de novembre de 2013, El "directe" de Figueres. El projecte de línia de ferrocarril de Roses a Figueres (1900)


Bibliografia[modifica]