Mas Figa

De Rosespedia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Mas Figa

El mas Figa són les restes d’una masia fortificada edificada en època moderna en relació a l’augment de la pirateria registrat al litoral durant el segles XVI i XVII.

El conjunt el formen les restes de la masia i una torre situada a migdia. Actualment, l’estat de conservació és dolent, però es reconeix que la torre és de planta circular, construïda amb lloses de pissarra lligades amb morter i conserva una altura d’uns 6 metres. El basament és atalussat. A la torre ara s’hi pot accedir per un gran forat fet en època moderna. Antigament s’hi accedia des del primer pis del mas mitjançant un pont. D’aquest encara se’n veu l’encaix al mur exterior de la torre. La torre va ser remodelada com a tina i actualment conté un dipòsit i altres elements relacionats amb aquesta funció.

De l’edifici del mas Figa se’n reconeix la seva planta rectangular i els diferents nivells en que es divideix l’habitatge. La distribució es esglaonada i està condicionada pel fort pendent en el que va ser construït el mas, per tant, la part alta deuria ser la planta principal i els dos nivells inferiors serien dependencies complementàries. De la coberta no se n’ha conservat res, tot i així, els murs es conserven amb una bona alçada i s’hi reconeix part de la distribució. A la part baixa hi ha restes d’arcades.

La construcció es troba a la capçalera de la riera de Jóncols, a la vall que formen el puig Alt i el Pení. Molt a la vora, a tocar del rec, hi ha el corral del mas Figa i una font. Aquesta darrera construcció té planta rectangular i està compartimentada. Diversos trams dels paraments exteriors es van construir seguint la tècnica de l’opus spicatum.

Localització[modifica]

Coordenades[modifica]

  • UTM:X: 519450 Y: 4680230

Mapa[modifica]


Nivell de protecció[modifica]

A. Protecció integral Objectes de protecció:

  • La integritat de les restes conservades de la torre original
  • Relació d’aïllament de la torre respecta de la masia.
  • Pel que fa referència a la masia seran d’aplicació les determinacions del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals.
  • Les actuacions destinades a garantir la protecció de l’element, tal com ve determinat per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, hauran de ser contemplades en un instrument de planejament urbanístic específic elaborat per l’ajuntament.
  • Cal un informe previ del departament de Cultura- Comissió Territorial de Patrimoni per qualsevol tipus d’obra o actuació.