Les sitges

De Rosespedia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Sitges situades a la vora de la porta

A tota la zona el poblat del Puig Rom excavada d’antic, entre les cases i convivint amb aquestes, s’ha descobert un nombre considerable de sitges obertes a la roca del subsòl. Totes elles varen aparèixer cobertes de runa i materials diversos abocats un cop ja s’havien inutilitzat. Algunes conservaven bona part de l’altura original, mentre que altres es varen trobar molt arrasades, fins al punt que només es veia escassament la base. Això s’explica per l’evolució de l’ocupació i l’adaptació del mateix espai com a hàbitat. Així veiem com algunes sitges aparegueren anul·lades per sota dels murs.

Bona part de les sitges es van disposar a nivell del paviment interior de les cases, mentre que altres es concentraven en carrerons o passadissos entre habitatges. És molt probable que el seu ús com a magatzem de cereals es limités al consum propi dels habitants, no al comercial. Aquest element, juntament amb la presència de molins, explicaria part de la dieta i del caràcter agrícola del poblat.

Pel que fa a la forma, es tracta de dipòsits de forma ovoide: més estrets a la vora i a la base. Per les restes descobertes, se sap que anaven cobertes amb una tapa de llosa de pissarra de prop d’1 m de diàmetre. També hi ha indicis que les parets internes haguessin estat enlluïdes amb morter de calç i sorra. En algun cas, s’ha comprovat que dues sitges es comunicaven entre si pels laterals.


Localització[modifica]

Coordenades[modifica]

  • UTM: X=515730 Y=4678450
  • GPS: 42° 15' 29.13" N 3° 11' 26.55" E
  • Decimal: Lat. 42.25809078484693 Lon. 3.1907079563631484

Mapa[modifica]


Bibliografia[modifica]

  • Pere de Palol (2004)."El castrum del Puig de les Muralles de Puig Rom". Sèrie monogràfica 22. Girona: MAC-Girona. 111pp.
  • David Pujol i Fabrelles (1999). "Les pedres parlen. La Ciutadella de Roses".