Torre de Norfeu

De Rosespedia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Torre de Norfeu
Cami de la torre de Norfeu


La torre de Norfeu és un lloc de defensa o vigia construït a la part central de la península de la que pren el nom. L’estructura original de la torre mesurava 7 metres i mig d’altura i era de planta circular, amb dos pisos i parapet. A la planta baixa hi havia una cisterna, l’únic element de la torre que es conserva actualment.

L’interior de la torre estava dividit en quatre estances de dimensions reduïdes amb una espitllera per arma de foc cadascuna. En aquest espai s’hi accedia des de fora mitjançant una passarel•la de fusta. Una escala interior d’obra permetia pujar des d’aquest àmbit al parapet superior. Aquesta part dominant de la torre tenia merlets i estava protegida per un matacà a cada costat, excepte al costat oest. Al costat de llevant d’aquest nivell hi havia una volta que funcionava com a recés de la Tramuntana.

La cisterna d’aigua és l’únic element que queda dempeus. El dipòsit està cobert per una volta semiesfèrica i les parets de l’interior estaven arrebossades per una capa de morter hidràulic que impedia filtracions, ara en molt mal estat. El fons de la cisterna hi ha un paviment de rajols que es conserva força bé. L’aigua s’extreia per un forat obert al centre de la volta i es recollia de la pluja a través d’un sistema de canonades fetes amb teula i lligades en morter. Les conduccions es mantenen parcialment.

El perfil actual de les restes de la torre és atalussat i es veu que va ser construïda amb grans carreus sense treballar, de pedra local, lligats amb morter. A la torre ara s’hi accedeix per un gran forat que hi ha a la paret.


Notícies històriques[modifica]

La torre de Norfeu va ser construïda l’any 1599 en un context d’atacs de corsaris i pirates i la conseqüent inseguretat a la costa. Aquesta formava part d’una xarxa de protecció del litoral format per torres fortificades. El projecte de construcció de la torre és de Jerónimo Marchi però Jorge Fratin va col•laborar en la selecció del lloc. Aquesta va ser destruïda per un llamp a mitjans del segle XVII.


Localització[modifica]

La torre es troba al cim del Cap Norfeu

Coordenades[modifica]

  • UTM: X=520730 Y= 4677040


Mapa[modifica]


Nivell de protecció[modifica]

A. Protecció Integral

Objectes de protecció:

  • Restes conservades de la torre.
  • Volum conservat i probable per restitució
  • Morfologia, tècnica constructiva emprada, tipologia dels materials.
  • Les actuacions destinades a garantir la protecció de l’element, tal com ve determinat per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, hauran de ser contemplades en un instrument de planejament urbanístic específic, elaborat per l’ajuntament.

Enllaços externs[modifica]