Josep Huguet Marés

De Rosespedia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Josep Huguet Marés/AMR

Josep Huguet Marés va néixer a Roses el 16 de gener de 1920. Fou empresari cafeter i va regentar, juntament amb la seva família, el conegut bar Nàutic. Es casà amb Maria Cusí i Coll amb qui tingué dos fills. A la seva família hi trobem diversos polítics com el seu pare, Francesc Huguet Ferrer, que fou regidor o bé l'avi de la seva dona, Pere Cusí i Marés, que fou alcalde i regidor. També fou oncle del regidor Domènec Cusí Gener.


Polític d'ideologia conservadora, va ser combatent pel bàndol nacional [1] durant la guerra civil i posteriorment s'afilià a Falange [2], de la qual fou cap local fins l'1 de juny de 1970 [3]


Del buidatge dels llibres dels plens, l'arxiver de Roses n'ha pogut extreure les dades que permeten resseguir la carrera política dins de l'Ajuntament de Roses:

Inicià la seva activitat política en la tercera Comissió Gestora Municipal franquista, en què fou 1r tinent d´alcalde (27/9/1948-6/2/1949). L´aplicació de la Llei de règim local de 17 de juliol de 1945, que preveia la celebració d´eleccions municipals per escollir els representants públics, donà lloc, el 1948, a les primeres eleccions franquistes, molt limitades i gens democràtiques. Huguet fou escollit pel terç familiar com a 1r tinent d´alcalde (6/2/1949-29/11/1951). Continuà, almenys formalment, en el segon trienni de la lesgislatura com a regidor pel terç familiar (31/12/1951 [4] -29/10/1954). Tanmateix, el seu càrrec consta com a vacant en la sessió del 29/10/1954, ja que no assisteix a les sessions plenàries des de finals de 1951, quan es renovà l´Ajuntament. Posteriorment, va ésser escollit sense votació pel terç familiar en les eleccions que s´havien d´efectuar el 24/11/1957, atès que el nombre de candidats que es va presentar no era major que el de regidors per a designar. Exercí el càrrec de 2n tinent d´alcalde pel terç familiar (2/2/1958-13/10/1960) i 1r tinent d´alcalde, també pel terç familiar, entre el 13/10/1960 i el 5/2/1961. En les eleccions de l´11/12/1960 fou presentat i escollit pel terç corporatiu. Ocupà la 1a tinència d´Alcaldia entre el 5/2/1961 i el 9/4/1963. En la sessió de 21/12/1962 presentà la dimissió del càrrec de 1r tinent d´alcalde “Basándose en disparidad de criterios sobre problemas municipales…”, però quedà pendent de resolució per l´Alcaldia. En la sessió del 9/4/1963 se li accepta la renúncia després que “Practicadas diligencias por la Alcaldia, dados los términos impropios o inexplicables en que fue fundamentada la dimisión presentada que carecia de motivación, el Sr. Huguet Marés ha retirado el expresado escrito que ha sido destruido por el propio interesado y sustituido por el siguiente…”, molt més correcte políticament. Amb tot, continuà de regidor entre el 9/4/1963 i el 2/2/1964. Malgrat tot, des de la dimissió de la primera tinència d´Alcaldia no assistí a cap de les reunions plenàries. Fou, posteriorment, regidor pel terç corporatiu (2/2/1964-10/7/1964) i alcalde president durant gairebé 3 anys (10/7/1964-5/2/1967), càrrec que continuà exercint en el següent consistori (5/2/1967-±1/7/1969). Malgrat que manca el Llibre d´actes del Ple de 1967 fins a 1970, es detecta que l´alcalde Huguet dimití pels volts del 1r de juliol de 1969, data de la darrera sessió de la Comissió Permanent a què assistí. L´Ajuntament estigué presidit accidentalment pel 1r tinent d´alcalde, Miquel Vicens Sala, fins a la presa de possessió del nou alcalde, Joan Subirà Marcó, el 3/6/1970. [5]


Sembla ser que les raons de la dimissió del càrrec de president del consistori foren les discrepàncies que sorgiren el governador civil de l'època, amb qui es discutí fortament [6].


Josep Huguet Marés morí a Roses el 2 de febrer de 2009.


Notes[modifica]

  1. AMR, Fons Falange, Sortida de Correspondència, 1970, sn, capsa 3.
  2. AMR, Fons Falange, Sortida de Correspondència, RS 159/1968 i 12/1972, capsa 3 i Entrada de Correspondència, RE 12/1972, capsa 2. Els 3 documents inclouen llistes dels membres afiliats al Movimiento.
  3. AMR, Fons Falange, Llibre d'Entrada de Correspondència 1970-1976, capsa 1.
  4. AMR, Administració General, 1.8. Correspondència, exp. 1/1939, RE 29/8/1939, capsa 1 i Fons Falange, Sortida de Correspondència, 1970, sn, capsa 3.
  5. Barris, Josep Maria. Polítics de Roses 1900-2000, p.31
  6. Informació facilitada pel mateix Sr. Josep Huguet Marés a l'arxiver de Roses el 24/11/2000.


Bibliografia[modifica]

  • Barris, Josep Maria. Polítics de Roses 1900-2000, inèdit