Casa Rahola Berga

De Rosespedia

Revisió de 18:51, 13 maig 2020; WikiSysop (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)
Dreceres ràpides: navegació, cerca
CA | ES | EN | FR
Façana de la casa Rahola Berga al capvespre
La casa Rahola Berga va ser feta construir per Josep Rahola Berga i dissenyada i construïda pels mestres d'obres Àngel Marés Fonseya i el seu fill Joan Marés i Marés seguint la moda de l’època. De fet, és una de les poques cases que es conserven de l’eixample que a finals del segle XIX es va construir a primera línia de mar. El seu estil arquitectònic és eclèctic, amb evidents trets historicistes.


El propietari, Josep Rahola Berga, fou un destacat membre de la burgesia comercial local. A més de capità de vaixell i de la seva important activitat com a comerciant, fou una figura fonamental en la política de Roses durant les dues primeres dècades del segle XX, en les que fou alcalde entre 1907 i 1912.


L’edifici consta d’una planta baixa on hi ha la porta principal i un pis, que s’obre a la façana mitjançant un balcó corregut amb balustrada i tres portes. En el nivell inferior, una de les dues finestres balconeres que acompanyaven l’entrada va ser reformada i s’hi ha obert una altra porta que dóna a una àmbit independent de la casa.

Totes les obertures estan decorades amb motius florals emmarcats per petites circumferències concèntriques a més d’una petita cornisa. En el primer pis, a més d’aquesta decoració, hi ha unes palmetes. A la part superior, una cornisa decorada amb permòdols, en els seus extrems uns lleons, i una barana de ferro culminen l’edifici.

D’aquest eixample de finals del segle XIX, principi del XX, encara en són testimoni la casa Mallol, la casa Matas, la casa de les Marqueses de Llinàs i la casa Canals.


Localització[modifica]

Plaça Catalunya, 3

Coordenades[modifica]

 • UTM: X: 514482 Y:4679308


Nivell de Protecció[modifica]

B. Protecció bàsica

Objectes de protecció:

 • La integritat de la façana.
 • Elements ornamentals de l’interior.
 • L’alçada reguladora i en nombre màxim de plantes queden determinats en els paràmetres d’aplicació de la clau que li correspon al POUM.
 • Les ampliacions en alçada compliran les següents condicions:
  • Es retiraran un mínim de 1’5 metres del pla de la façana existent.
  • Les zones mitgeres que quedin descobertes hauran de tenir tractament de façana.
  • Els colors dels elements de façana seran els admesos a la normativa de cada zona.
Casa Rahola Berga

1900 / Ecléctico / Àngel Marés Fonseya y Joan Marés Marés, maestros de obras


Vivienda de estilo ecléctico, con evidentes rasgos historicistas, que mandó construir Josep Rahola Berga, un destacado miembro de la burguesía comercial local. Además de capitán de barco y de su importante actividad comerciante, fue una figura fundamental en la política de Roses en las dos primeras décadas del siglo XX, en las que fue alcalde entre 1907 y 1912. Fue edificada, como muchas otras viviendas burguesas de la época, por la estirpe rosense de maestros de obras formada por Àngel Marés Fonseya y su hijo, Juan Marés Marés. La casa Rahola Berga destaca por su fachada, cuyas aberturas están decoradas con motivos florales enmarcados por pequeñas circunferencias concéntricas. Las del primer piso están coronadas con unas palmetas. En la parte superior hay una cornisa decorada con canecillos y, en sus extremos, unos leones.Casa Rahola Berga

1900 / Eclectic / Àngel Marés Fonseya and Joan Marés Marés, master builders


A house in the eclectic style, with evident historicist traits, built for Josep Rahola Berga, a leading member of the local commercial bourgeoisie. In addition to being ship’s captain and his significant commercial activity, he was a fundamental figure in the political landscape of Roses in the first two decades of the 20th century, when he became mayor between 1907 and 1912. It was built, like many other bourgeois houses of the time, by the long line of master builders from Roses, Àngel Marés Fonseya and his son, Joan Marés Marés. Casa Rahola Berga is noted for its façade, whose door and windows are decorated with floral motifs framed by small concentric circumferences. The first floor is crowned with palm fronds. In the upper part there is a cornice decorated with modillons or corbels and with lions at either end.Casa Rahola Berga

1900 / Éclectique / Àngel Marés Fonseya et Joan Marés Marés, maîtres d'œuvre


Maison de style éclectique, aux caractéristiques historicistes évidentes, construite à la demande de Josep Rahola Berga, membre important de la bourgeoisie marchande locale. Outre ses fonctions de capitaine de navire et son importante activité commerciale, il fut une figure fondamentale de la politique à Roses au cours des deux premières décennies du XXe siècle, au cours desquelles il fut maire de 1907 à 1912. Comme beaucoup d'autres maisons bourgeoises de l'époque, elle fut construite par la lignée de maîtres d’œuvres, originaires de Roses, formée par Àngel Marés Fonseya et son fils, Joan Marés Marés. La maison Rahola Berga se distingue par sa façade dont les ouvertures sont ornées de motifs floraux encadrés de petits cercles concentriques tandis que celles du premier étage sont couronnées de petits palmiers. À l’étage supérieur, il y a une corniche décorée de lézards et, à ses extrémités, de lions.